İçeriğe geç

Etiket: ve

Nevrimi ne demek

Nevrimi Ne Demek? Nevrim, çeşitli nörolojik durumların – özellikle de sinir sistemindeki hasarın – belirti ve sonuçlarını tanımlamak için kullanılan bir tıbbi terimdir. Nevralji, en sık sinir uyarımından kaynaklanan ağrılardan oluşan ve genellikle kronik olarak devam eden ağrılı bir durumdur. Bu durum, farklı bölgelerde veya konumlarda sinirlerin hasar görmesi ya da çalışmaması sonucunda ortaya çıkabilir. Nevralji, çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Sinir hasarı, infeksiyon, kalp hastalıkları, çevresel etkenler, doğuştan gelen durumlar ve kas kontraksiyonları nevraljiye neden olabilir. İlgili durumların çoğu, ağrının şiddeti ve süresi arasında çok büyük farklılıklar gösterebilir. Ayrıca, nevraljiyi tetikleyen faktörler arasında yaş, cinsiyet ve kronik hastalıklar da vardır.…

Yorum Bırak

Aristoteles in görüşü nedir

Aristoteles in Görüşü Aristoteles (384-322 B.C.E.), Yunan filozofu, öğretmeni Platon’un öğrencisi ve ölümüne kadar Atina Kralı I. Filip’in danışmanıydı. Aristoteles in görüşleri etkisi altında kalan, ancak aynı zamanda onun tarafından parçalara ayrılmış olan Platon’un çalışmalarının çoğunu reddetti. Aristoteles in felsefesi, çoğunlukla öznelci olarak tanımlanıyor. Aristoteles in görüşü, bireyin kendi doğal haklarının önemini vurguluyor ve insanın herhangi bir kamusal ya da toplumsal kurumla dayatılan bir idealin ötesinde kendi kararlarını vermesini öneriyor. Aristoteles in felsefesi, çeşitli çağlarda çok farklı biçimlerde uygulanmaya çalışıldı, ancak özgürlüğün önemini vurgulayan temel bir çerçeve oluşturdu. Aristoteles in felsefesini etkileyen diğer önemli bir kavram, teleolojiydi. Teleoloji, tüm evrenin…

Yorum Bırak

Apartheid sistemi nedir

Apartheid Sistemi Nedir? Apartheid sistemi, Afrika’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nde (GAC) 1948-1994 yılları arasında uygulanan çok katmanlı siyasi ve ekonomik bir sistemdir. Apartheid sistemi, Güney Afrika’da beyazların, siyah, kahverengi ve kızılderili halkların üzerindeki hakimiyetini sürdürmek için tasarlanmış bir sistemdi. Apartheid sistemi ile Güney Afrika’da, beyazlar ve diğer ırklar arasındaki ilişkiler kötü bir şekilde kontrol edilmeye çalışılmıştı. Apartheid sistemi, Afrikalıların ekonomik haklarının kısıtlanması, kamu hizmetlerinin eşitsiz dağılımı ve beyazların üstünlüğünün güvence altına alınması gibi pek çok kısıtlayıcı önlemi kapsıyordu. Apartheid Sisteminin Amacı Apartheid sisteminin temel amacı, Güney Afrika’daki beyazların üstünlüğünü güvence altına almaktı. Apartheid sistemi, Afrika halklarının ekonomik, siyasi ve kültürel olarak…

Yorum Bırak

Japonya’nın sporu nedir

Japonya’nın Sporu: Kendo! Kendinin Tanımı Kendo, Japonya’nın geleneksel bir silah savaş sanatıdır. Sporcu, bir bambu silahı olan kendo kılıcını kullanarak rakip sporcuya vurmaya çalışır. Kendo, Japonca’da “ken” (kılıç) ve “do” (yol) sözcüklerinden oluşmaktadır. Kendo, sporcunun kendisini ve rakiplerini geliştirmesini destekleyen, yüksek seviyeli ve disiplinli bir spor olarak tanımlanır. Kendinin Tarihi Kendo, Japonya’nın kökenleri antik Asya’ya kadar uzanmaktadır. Japon kılıç ustası Yagyū Munenori tarafından 16th yüzyılda geliştirilmiştir. Kendo, 17th yüzyılda, Edo döneminde, Japon kabukimono (samuray) savaş sanatı olarak uygulanmaya başlamıştır. Kendo, günümüzde, Japon kültürünün bir parçası olarak ülkenin her yerinde küçük ve büyük kulüpler tarafından uygulanmaktadır. Kendonun Yönetimi ve Yaygınlığı Kendonun…

Yorum Bırak

Binar ne demekdir

Binar Ne Demekdir? Binar, iki temel öğeden oluşan sistemlerin temelidir. Teknik olarak, binar bilgisayar sistemleri, 0 ve 1 olarak bilinen iki sayısal değerin kombinasyonu ile oluşturulan bir dil kullanır. Bu dil, bilgisayarın çalışma şeklini ifade etmek için kullanılan kodlamaları oluşturmaya ve çözmeye yardımcı olur. Binar sistemler, ayrıca dijital cihazların aritmetik ve mantıksal işlemlerini yürütmek için kullanılan bilgisayar programlarının yazılması ve çalıştırılması için de kullanılır. Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar, 0 ve 1 olarak bilinen iki temel sayısal değerlerinin kombinasyonu ile bilgiyi algılamak ve işlemek için kullanılan binar kodu ile çalışır. Herhangi bir bilgisayar, bir işlemci (CPU) tarafından algılanan ve işlenen…

Yorum Bırak

Iletişimde benmerkezcilik nedir

Iletişimde Benmerkezcilik Iletişimde benmerkezcilik, bir iletişim aracılığıyla başkasının düşünce ve duygularını göz ardı ederek kendi düşünce ve duygularını öne çıkarmaktır. İletişimde benmerkezcilik, başkalarıyla olan iletişimlerde kişinin kendi düşüncelerini ve duygularını kendini öne çıkarmaya çalışmasıdır. Kişi, başkasının düşünce ve duygularını göz ardı ederek kendi fikirlerini vurgulamaya çalışır. Benmerkezcilik, mesajın başkalarının düşünce ve duygularını dikkate almaksızın kendi düşünce ve duygularını öne çıkarmak için kullanılan bir mesajlaşma stilidir. Benmerkezcilik, iletişimde etkili olmak için kullanılan bir strateji değildir, çünkü bu tür bir yaklaşım, diğer kişilerin düşüncelerini anlamadan ve göz ardı etmeden iletişim kurmak için uygun bir ortam yaratmaz. Diğer kişilerin fikirlerinin ve duygularının önemsenmediği…

Yorum Bırak

Tedibiye ne demek

Tedibiye Nedir? Tedibiye, İslam tarihi ve İslam kültürünün en önemli parçalarından biridir. İslam’da tedibiye, Kuran ve Sünnet’e göre yaşamak için gerekli olan davranış ve düşünce biçimidir. Bu davranış ve düşünce biçimleri, İslam’ın temel öğretileri ve değerleri doğrultusunda sürdürülür. Tedibiye, İslam’da kişinin kendisini Allah ve Peygamberi’nin istediği şekilde davranması, yaşaması ve düşünmesi anlamına gelir. Tedibiye, İslam’ın temel ilkelerine göre yaşamak için gerekli olan düşünce ve davranışları içerir. Tedibiye, davranışlarının kötü olmamasını ve istediklerinin doğru olmasını gerektirir. Tedibiye, insanların kendilerini Allah’ın ve Peygamberi’nin istediği şekilde davranmalarını, düşünmelerini, konuşmalarını ve hareket etmelerini öngören kurallar topluluğudur. Tedibiye’nin Önemi Tedibiye, İslam’ın temel ilkelerine uygun olarak…

Yorum Bırak

Arnavut Besa ne demek

Arnavut Besa nedir? Arnavut besa, Arnavutlar tarafından takip edilen, bireyler arasındaki güven ve sadakat konusunda bir araya gelen bir gelenektir. Arnavut Besa, arnavutların kendilerine özgü kültürlerinden gelen bir gelenektir. Bu geleneğe göre, iki kişi birbirine bir söz verir ve bu sözü yerine getirmek için birbirlerine sadık kalmaya söz verirler. Bu sözlerin yerine getirilmesi, insanlar arasındaki güvenin ve sadakatin artmasına yardımcı olur. Arnavut Besa, Arnavutluk’ta özellikle çiftçilik, ticaret ve kamu alanında sıkça kullanılan bir gelenektir. Bu gelenek, Arnavutların kültüründe önemli bir yere sahiptir. Çünkü Arnavutlar, arnavut besasının sadakat, güven ve ahlak konularında onları destekleyecek bir araya gelme olarak kullanırlar. Arnavut Besa,…

Yorum Bırak

Edebiyatın özelliği nedir

Edebiyatın Özelliği Edebiyat, insanların duygu, düşünce ve hislerini ifade etmek için kullandıkları kalıplaşmış bir biçimdir. Edebiyat, insanın dünyayı anlamasına ve anlatmasına yardımcı olan bir araçtır. Edebiyat, günlük hayatın içinden çıkıp daha farklı bir ortamda, özgün bir biçimde düşüncelerini ifade etmeyi sağlar. Edebiyatın Özellikleri Edebiyat, insanların hayatını anlamlandırmasına yardımcı olan çeşitli özellikler içerir. Bunlar; anlatım, kurgu, tema, karakterizasyon, dil, imgeler, simgeler, öykü kurma ile özdeşleşmiştir. Anlatım Anlatım, edebiyatın en önemli özelliklerinden biridir. Bir edebi metinin anlatımı, konusu veya teması hakkında ne söyleyeceğini belirleyen özelliklerdir. Anlatım, özellikle öykülerde, şiirlerde ve diğer edebi eserlerde çok önemlidir. Kurgu Edebiyatta kurgu, bir edebi eserinin yapısını…

Yorum Bırak

Çiftçilik nedir nasıl yapılır

Çiftçilik Nedir ve Nasıl Yapılır? Çiftçilik, insanların bitkileri yetiştirip yemek, giyecek veya satmak için ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla topraktan ürünler elde etmek için kullandıkları sürdürülebilir bir tarım tekniğidir. Çiftçilik, çiftlik faaliyetleri arasında çok yönlülük kazanmıştır. Günümüzde, çiftçilik bitkisel ve hayvansal üretim, tarımda mekanizasyon, tahıl yetiştiriciliği, toprak iyileştirme, sulama ve sulama sistemleri, bitki koruma ile bitkisel üretimin sürdürülebilirliği gibi alanlarda kullanılan birçok teknolojiyi kapsamaktadır. Çiftçilik Nasıl Yapılır? Çiftçilik, üretimin sürdürülebilirliği için çeşitli tarımsal tekniklerin kullanıldığı bir yöntemdir. Çiftçilik, bitkisel ve hayvansal üretimi, toprak iyileştirmeyi, sulama, tarımda mekanizasyonu ve bitki koruyucusunu kapsamaktadır. Çiftçilik, toprak, iklim ve kaynakların kullanımını optimize ederek üretkenlik ve…

Yorum Bırak