İçeriğe geç

Yazar: admin

Nevrimi ne demek

Nevrimi Ne Demek? Nevrim, çeşitli nörolojik durumların – özellikle de sinir sistemindeki hasarın – belirti ve sonuçlarını tanımlamak için kullanılan bir tıbbi terimdir. Nevralji, en sık sinir uyarımından kaynaklanan ağrılardan oluşan ve genellikle kronik olarak devam eden ağrılı bir durumdur. Bu durum, farklı bölgelerde veya konumlarda sinirlerin hasar görmesi ya da çalışmaması sonucunda ortaya çıkabilir. Nevralji, çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Sinir hasarı, infeksiyon, kalp hastalıkları, çevresel etkenler, doğuştan gelen durumlar ve kas kontraksiyonları nevraljiye neden olabilir. İlgili durumların çoğu, ağrının şiddeti ve süresi arasında çok büyük farklılıklar gösterebilir. Ayrıca, nevraljiyi tetikleyen faktörler arasında yaş, cinsiyet ve kronik hastalıklar da vardır.…

Yorum Bırak

Ussallaştırma ne demek TDK

Ussallaştırma Ne Demek TDK? Ussallaştırma Türk Dil Kurumu’nun (TDK) tanımına göre, “bir şeyi, bir noktaya kadar artırarak, geliştirmek” anlamına gelir. TDK tarafından kullanılan kelimenin kökeni Yunanca’dır ve “özellikleri artırarak, daha iyi hale getirmek” anlamına gelmektedir. Ussallaştırma, bir teknik olarak mevcut olan bir şeyin gücünü arttırmak amacıyla kullanılan bir süreçtir. Herhangi bir özelliği artırıp geliştirmek için kullanılan bir terimdir. Ussallaştırma, bir ürünün tasarımını, özelliklerini ve kullanımını daha iyi hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, bir mikrodalga fırının, kullanımını kolaylaştırmak ve daha verimli hale getirmek için ussallaştırılması gibi. Ussallaştırma, aynı zamanda bir strateji olarak da kullanılabilir. Strateji olarak ussallaştırma, bir organizasyonun…

Yorum Bırak

Bekar olmanın en iyi tarafı nedir

Bekar Olmanın En İyi Tarafı En iyi tarafı nedir diye sormak, bekar olmanın ne kadar özel bir durum olduğunu gösterir. Bekarlık, kişinin hayatındaki özgürlüğünün, kendini ifade edebilme yeteneğinin ve karar alma yeteneğinin arttığı bir dönemdir. Bekar olmanın insan hayatına katkısı, arzu edilen bir özellik olarak göz ardı edilemez. Kendini Geliştirme Fırsatı Bekar olmak, kişinin kendini geliştirmesine olanak tanır. Birisiyle beraber yaşamanın çoğu zaman kişisel gelişimin yavaşlamasına neden olabileceğini düşünerek, bekar olan kişiler zamanlarını kendilerini geliştirmek için harcamak için daha fazla fırsata sahip olurlar. Bekar olanlar, kendi kariyerlerini geliştirebilir, yeni beceriler edinebilir veya yeni hobiler edinebilirler. Finansal Bağımsızlık Bekar olmak, kişinin…

Yorum Bırak

Borsa yüzde 10 siniri nedir

Borsa Yüzde 10 Siniri Nedir? Borsa yüzde 10 siniri, Borsa İstanbul bünyesindeki hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senetleri için yatırımcıların hisse senedi yüzdesi açısından korunmasını sağlayan bir mekanizmadır. Hisse senetlerinde yüzde 10 siniri, yatırımcının birim payına düşen hisse senedine sahip olduğu miktarın %10’un üstüne çıkmamasını sağlayarak, kısa vadeli spekülatif hareketlerin önüne geçmektedir. Borsa Yüzde 10 Sinirinin Amacı ve Uygulanması Borsa yüzde 10 sinirinin ana amacı, piyasalarda dengesizliklerin oluşmasını önlemektir. Bunun için Borsa İstanbul, her bir hisse senedi için maksimum %10’luk bir stok tutma limiti çizmektedir. Yatırımcılar, her bir hisse senedinin %10’luk maksimum limiti aşılmadan, stoklarını yönetebilir. Borsa yüzde 10…

Yorum Bırak

Dolaylı ölçme nedir örnekler

Dolaylı Ölçme Nedir ve Örnekleri Dolaylı ölçme, genellikle ortam veya ölçüm yöntemleri nedeniyle ölçümün doğrudan yapılamadığı durumlarda, ölçüm yöntemleri aracılığıyla çıkartılan kestirimleri içeren bir ölçme yöntemidir. Dolaylı ölçme, özellikle fiziksel, kimyasal, biyolojik veya toplumsal ölçümlerde kullanılır. Bu makalede, dolaylı ölçme nedir, nasıl çalışır ve örnekleri hakkında bilgi verilecektir. Ne Zaman Kullanılır? Dolaylı ölçme, doğrudan ölçüm yapılamayan özellikleri ölçmek için kullanılır. Örneğin, bir kişinin gerçek zamanlı olarak psikolojik durumunu ölçmek zordur; ancak, kişinin davranışları, duyguları ve düşünceleri aracılığıyla yapılan dolaylı ölçme yöntemleriyle, bu durumun ölçülmesi mümkün olabilir. Dolaylı ölçme, özellikle çevresel etkenlerin ölçülmesinde veya ölçülemeyen maddelerin saptanmasında kullanılır. Örneğin, hava kirliliğinin…

Yorum Bırak

Aristoteles in görüşü nedir

Aristoteles in Görüşü Aristoteles (384-322 B.C.E.), Yunan filozofu, öğretmeni Platon’un öğrencisi ve ölümüne kadar Atina Kralı I. Filip’in danışmanıydı. Aristoteles in görüşleri etkisi altında kalan, ancak aynı zamanda onun tarafından parçalara ayrılmış olan Platon’un çalışmalarının çoğunu reddetti. Aristoteles in felsefesi, çoğunlukla öznelci olarak tanımlanıyor. Aristoteles in görüşü, bireyin kendi doğal haklarının önemini vurguluyor ve insanın herhangi bir kamusal ya da toplumsal kurumla dayatılan bir idealin ötesinde kendi kararlarını vermesini öneriyor. Aristoteles in felsefesi, çeşitli çağlarda çok farklı biçimlerde uygulanmaya çalışıldı, ancak özgürlüğün önemini vurgulayan temel bir çerçeve oluşturdu. Aristoteles in felsefesini etkileyen diğer önemli bir kavram, teleolojiydi. Teleoloji, tüm evrenin…

Yorum Bırak

Aşil kopması ne demek

Aşil kopması Ne Demek? Aşil kopması, doktorlar tarafından kullanılan bir tıbbi terimdir. Bu durum, bir bacağın yada kolun kasları ve tendonları arasındaki bağların kopmasını ifade eder. Aşil kopması, şiddetli bir darbe, çarpma veya düşme sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Aşil kopması yaygın olarak spora bağlı olduğu kadar, çocukluk çağındaki çocuklar için de sık görülen bir durumdur. Aşil kelimesi, Latince’deki aşilis kelimesinden alınmıştır. Aşilis, “mücadele” anlamına gelen kelimedir. O zamanlar, insanlar fiziksel mücadele konusunda yüksek bir beceri ve başarının göstergesi olarak aşil kopması durumunu övdüler. Ancak, günümüzde, aşil kopması, özellikle spora bağlı olarak, genellikle eklemlerin kaslar ve tendonlar arasında ortaya çıkan…

Yorum Bırak

Apartheid sistemi nedir

Apartheid Sistemi Nedir? Apartheid sistemi, Afrika’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nde (GAC) 1948-1994 yılları arasında uygulanan çok katmanlı siyasi ve ekonomik bir sistemdir. Apartheid sistemi, Güney Afrika’da beyazların, siyah, kahverengi ve kızılderili halkların üzerindeki hakimiyetini sürdürmek için tasarlanmış bir sistemdi. Apartheid sistemi ile Güney Afrika’da, beyazlar ve diğer ırklar arasındaki ilişkiler kötü bir şekilde kontrol edilmeye çalışılmıştı. Apartheid sistemi, Afrikalıların ekonomik haklarının kısıtlanması, kamu hizmetlerinin eşitsiz dağılımı ve beyazların üstünlüğünün güvence altına alınması gibi pek çok kısıtlayıcı önlemi kapsıyordu. Apartheid Sisteminin Amacı Apartheid sisteminin temel amacı, Güney Afrika’daki beyazların üstünlüğünü güvence altına almaktı. Apartheid sistemi, Afrika halklarının ekonomik, siyasi ve kültürel olarak…

Yorum Bırak

Borsada konsolide etmek ne demek

Borsada Konsolide Etmek Ne Demek? Bir yatırımcının portföyünün niteliğini ölçmek veya artırmak, borsada konsolide etmek şeklinde ifade edilen süreci uygulamak gerekir. Konsolide etmek, çeşitli yatırım araçlarını birbirine bağlayarak, riski azaltmak ve getiri potansiyelini arttırmak için çalışır. Yatırımcılar, konsolide etmeyi farklı yatırım araçları arasındaki dengeyi sağlamak için kullanırlar. Konsolide etmek, yatırımcıların yatırım araçları arasında bir denge kurmasını sağlayarak, riskleri dağıtmak ve getiriyi artırmak anlamına gelir. Yatırımcılar, seçtikleri yatırım araçlarının risk ve getirileri arasındaki dengeyi koruyarak, çeşitli araçların kombinasyonu oluşturarak konsolide edebilir. Konsolide etmek, yatırımcıların portföylerinin çeşitliliğini arttırarak, portföyünün olası zararını azaltmak için önemlidir. Yatırımcılar, konsolidasyona girerken, aşağıdaki riskleri göz önünde bulundurmalıdırlar:…

Yorum Bırak

Çağdaşlaşma kavramı ne demek

Çağdaşlaşma Kavramı Çağdaşlaşma, dünyanın her yerindeki toplumların modern çağda bulunduğu noktaya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu kavram, zaman içinde dünyanın her yerinde değişmeye devam eden bir süreç olarak algılanmaktadır. Çağdaşlaşma, modernizasyon, entegrasyon, sanayileşme ve globalizasyon gibi kavramlarla birlikte kullanılmaktadır. Çağdaşlaşma, küresel olarak değişen koşullara göre toplumların değişmesini ifade eder ve bu kavramın üç temel boyutu vardır. Çağdaşlaşmanın Temel Boyutları Çağdaşlaşmanın üç temel boyutu, ekonomik, siyasi ve kültürel boyuttur. Ekonomik boyut, toplumların çeşitli ekonomik aktivitelerde bulunmasının önemini vurgular. Siyasi boyut, toplumların siyasi sistemlerine dayalı olarak değişimin önemini vurgularken, kültürel boyut da toplumların kültürleri ve değerleri üzerinde etkili olacak çağdaşlaşmanın önemini vurgular. Çağdaşlaşmanın…

Yorum Bırak