İletişim

Bülent DEMİR

Muhammet ÇİL

Üzeyir SONKAYA

Hüseyin SEZER

Şirket Müdürü

Güvenlik Projeleri Müdürü

Muhasebe Müdürü

Marmara Bölge Müdürü

bulentdemir@ugem.com.tr

muhammetcil@ugem.com.tr

uzeyirsonkaya@ugem.com.tr

marmarabolge@ugem.com.tr

İletişim Bilgileri

Adres: Çankırı Cad. No:24 D:19, 06050 Altındağ/Ankara
Telefon: 0(312) 310 38 22 / 0(312) 310 38 58
Fax:0(312) 310 38 81
E-Posta : info@ugem.com.tr

Bize yazın