Faliyetlerimiz

1-ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

İnsanlık tarihi ile beraber başlayan güvenlik ihtiyacı, tarihsel süreç boyunca ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik gelişmeler başta olmak üzere, yaşanan gelişime ve değişmelere paralel olarak boyut değiştirmektedir. Bu bağlamda, Ülkemizde de güvenlik riskleri hızlı bir şekilde değişim göstermekte, karşılaşılan ya da karşılaşılması muhtemel problemlere ilişkin çözüm yöntemleri konusunda proaktif bir yaklaşımla, özel güvenlik sektörünün sürekli bir gelişim içerinde olmasını gerekli kılmaktadır.

Sizin şirketiniz UGEM, özel güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği sorumluluk bilinci içerisinde, saygıdeğer müşterilerimizin bu alandaki talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaktadır. Her bir özel güvenlik alanının kendine has özellikler taşıması nedeniyle, ayrı ayrı incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, UGEM’e ulaşan talepleriniz profesyonel biçimde ele alınmaktadır. Öncelikle, alan bilgisi ve tecrübesiyle eşsiz donanıma sahip uzmanlarımızca güvenlik hizmeti sunulacak alanla ilgili güvenlik risk analizleri yapılmakta, bu analizler ışığında tüm veriler birlikte değerlendirilmekte ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak optimum çözümlere ulaşılmaktadır. Bu aşamada, ihtiyaç duyulan tüm yasal prosedürlere ilişkin bilgilendirmeler de UGEM tarafından sağlanmaktadır.

Sizleri, sevdiklerinizi ve kıymetlerinizi teknik açıdan yüksek standartlarda güvence altına alan UGEM; aynı zamanda insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın, iş disiplinine sahip, vardiyalı çalışma sistemine uyumlu, 5188 sayılı yasaya uygun eğitim almış, özel güvenlik çalışma sertifikasına sahip, güler yüzlü personeli ile sizlere kaliteli hizmet sunmaktadır.

Özel Güvenlik Hizmeti Sunduğumuz Alanlar

  • İş Merkezi, Alışveriş Merkezi, Mağaza (Market) Güvenliği
  • Fabrika, Depo, Nakliyat Şirketi ve Antrepo Güvenliği
  • Eğitim Kurumları (Okul, Üniversite Kampusu, Dershane) Güvenliği
  • Holding Ve Hizmet Binalarında Güvenlik
  • Fuarlar, Kongreler, Toplantılar, Sergiler Ve Spor Organizasyonlarında Güvenlik
  • Hastane, Dispanser, Klinik Gibi Sağlık Kuruluşlarında Güvenlik
  • Terminal, Metro, Otopark Ve Ulaşım Araçlarında Güvenlik
  • Değerli Taşıma Hizmetlerinde Güvenlik
  • Toplu Konutlar, Özel Konutlar, Site – Villa Ve Tatil Köyü Güvenliği
  • Günü birlik geçici özel güvenlik hizmeti

Özel Güvenlik hizmeti verilebilmesi için 5188 sayılı yasa gereği zorunlu olan, ilgili Valilikten izin alınması gibi yasal prosedürlerin yerine getirilmesi bağlamında her türlü destek sağlanmaktadır. Günü birlik güvenlik hizmetlerinde ilgili izinler şirketimizce alınmaktadır.

2-EĞİTİM FAALİYETLERİ

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun gereklerine ve gelişen güvenlik konseptine  uygun olarak kurulan ve ticari hayatını  sürdüren UGEM Özel Güvenlik ve Eğitim Merkezi, kalitesini TSE ISO EN9000 belgesi ile tescil ettirmiştir. İçişleri Bakanlığından onaylı sertifikalı eğitim programlarıyla Ankara’da ilk, Türkiye genelinde ise ilkler arasında yer alan şirketimizce, kuruluş yılı olan 2005’ten bu güne binlerce kişiye Özel Güvenlik Eğitimi verilmiştir. Alanında üstün başarılar gösteren, tecrübeli, uzman eğiticilerimizce yürütülen eğitimlerimiz sonucunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sertifika sınavlarında başarı oranımız % 90’ın üzerinde bulunmakta ve bu oranla UGEM ülke genelinde en üst sıralarda yer almaktadır.

Eğitimlerimiz, özel güvenlik temel eğitimleri ve özel güvenlik yenileme eğitimleri, alan eğitimleri, uzmanlık eğitimleri, görev başı eğitimleri ve mevzuatın izin verdiği diğer özel eğitimlerden oluşmaktadır. Bunlardan bazılarına kısaca değinecek olursak;

1-) Özel Güvenlik Temel Eğitimi

Mevzuat gereği 120 saatlik olan ve içeriği İçişleri Bakanlığınca belirlenen derslerden ve konulardan oluşan özel güvenlik temel eğitimi; hem alan bilgisi hem de eğitim becerileri açısından tam donanımlı eğitici kadrosu ile modern ortamlarda, teknolojik ekipmanlar kullanılmak suretiyle yürütülmektedir.  Bu eğitimlerde, mevzuatın ve sürenin elverdiği ölçüde teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verilmektedir.

Şirketimizin çalışanları, mümkün olduğu ölçüde, başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak sertifika alan mezunlarımız arasından seçilmekte, bu sayede hizmet kalitemizin yüksek olması sağlanmaktadır.

2-) Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi

Özel Güvenlik hizmetlerine dair mevzuat çerçevesinde, özel güvenlik sertifikasına sahip olanlar her beş yılda bir kez gerekli yenileme eğitimi ve diğer kontrollere tabi tutulmalı ve yapılacak sınavdan başarılı olmalıdır. Ancak bu durumda mesleklerini sürdürmeleri mümkün bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığınca bu amaçla yayınlanan 60 saatlik ders programına göre gerçekleştirilen özel güvenlik yenileme eğitimi, bu alanda büyük bir deneyim sahibi olan eğitim kadromuz tarafından verilmektedir.

3-) Görev Başı Eğitimleri

Şirketimiz üstlendiği özel güvenlik projelerinde en yüksek başarıyı yakalamak ve sürdürmek amacıyla, sürekli denetim faaliyetlerinin yanında sürekli görev başı eğitimleri de profesyonel bir yaklaşımla yürütmektedir. Bu kapsamda çalışanlarımıza verilen eğitimler için iş sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

4-) Diğer Eğitimler

Görevin özelliği açısından farklı bilgi ve beceri gerektiren özel güvenlik alanlarında ihtiyaç duyulan kişi koruma, yakın savunma, atış becerileri gibi konularda gerekli uzmanlık eğitimleri, çalışma alanının farklı hassasiyetlerinin olması durumunda alan eğitimleri ve ihtiyaç duyulan benzeri eğitimler geniş eğitici kadromuzla yerine getirilmektedir.